TFiF:s idétävling inför Åbo Akademis 100-års jubileum

Region:Hela Finland
Börjar:17.10.2017 09.00
Slutar:30.11.2017 23.59

Tanken med idétävlingen är att komma på något - ett föremål eller en app. Något som väcker både barns och unga vuxnas intresse för naturvetenskaper och teknik. Målsättningen är att slutprodukten kunde användas vid marknadsföring av naturvetenskap, bland annat på rekryteringsmässor där ÅA eller TFiF deltar, samt TekNatur och Barnens teknikdagar etc.

Hur:

 • Lämna in ditt bidrag i form av en idéskiss senast den 30.11.2017
 • Själva tävlingstiden är 1.12.2017 - 28.2.2018 under vilken förslaget omproduceras till något användbart - t.ex. ett föremål eller en app
 • Idéskissen bör innehålla en detaljerad beskrivning av samt en grov kostnadskalkyl för utförandet av projektet.
 • TFiF Åboavdelningen kommer att, tillsammans med experter från Åbo Akademi, träffa alla som lämnat in ett tävlingsbidrag för att stöda de tävlande med deras projektet


Skicka in ditt tävlingsbidrag per e-post till Britta Sunde (britta.sunde@tfif.fi) som presenterar bidragen för TFiF Åboavdelningen.

Bedömningskriterier:

 • Tävlingsjuryn som består av TFiF Åboavdelningens styrelse och experter från Åbo Akademi utser i december de tre bidrag som anses vara bäst
 • Respektive projekt får en budget på 300 € var för att förverkliga sitt förslag
 • Projektet skall vara klart den 28.2.2018 och därefter utses vinnaren
 • Det vinnande projektet tas i bruk på Barnens Teknikdag den 21 april 2018

1:a pris är 1000 € och 2:a och 3:e pris är 500 € per projekt.

 • Projekten bedöms baserat på:
 • Hur lätt det är att demonstrera
 • Hur lätt det är att flytta och starta upp
 • Hur mycket en ”körning” kostar
 • Hur intressant, spännande, välgjord och visuellt stimulerande idén är
 • Hur gränsöverskridande projektet är
 • Hur interaktivt det är


Närmare förfrågningar gällande idéskissen m.m. riktas till TFiF Åboavdelningens ordförande Peter Holmlund,peter.holmlund@abo.fi

Tävlingsbidragen skickas per e-post till Britta Sunde, TFiF (britta.sunde@tfif.fi). Sista inlämningsdag är torsdagen den 30 november.