Träna din svenska – inspirerande kurs i svenska i Åbo för arbetssökande

Evenemangsplats:Åbo Akademi, CLL, Fabriksgatan 2, Åbo
Region:Hela Finland
Börjar:29.8.2017 09.30

Kurstillfällen:
Tisdag 29.8 kl. 9.30-12
Torsdag 31.8 kl. 9.30-12
Tisdag 5.9 kl. 9.30-12
Torsdag 7.9 kl. 9.30-12
Tisdag 12.9 kl. 9.30-12
Tisdag 19.9 kl. 9.30-12

Gruppstorlek: max 15 personer (deltagarna antas i anmälningsordning)

Målsättning för kursen: Deltagarna känner att de vågar och kan använda svenska i jobbsökningssituationer och relaterat till arbetslivet. Efter kursen vet deltagarna också hur de kan fortsätta att stärka sin svenska och känner till olika hjälpmedel som finns att tillgå.

Innehåll och upplägg: Kursen bygger på gruppens önskemål och behov. Under den första träffen utreder vi hur, och inom vilka delområden, deltagarna vill utveckla sina kunskaper i svenska. Förslag på språksituationer som kan behandlas under kursen är anställningsintervjuer, möten, telefonsamtal och kommunikation per e-post. Delområden som kan tas upp är t.ex. ord och uttryck, meningsbyggnad och språkliga hjälpmedel. Dessutom kan kursen vid behov också behandla och uttrycksförmåga ur ett mera generellt perspektiv. I början av kursen gör vi övningar för att lära känna varandra. På så vis skapas en trygg och sporrande inlärningsmiljö där det är tillåtet att uttala sig – trots att man inte kan språket perfekt.

Metoder: Praktiska övningar, mest muntliga, men ev. också kortare skriftliga övningsuppgifter. Diskussioner. Rollspel och andra kreativa metoder.

Språk: Kursen hålls på svenska.

Kursledare och lärare: Tove Hagström, FM, modersmålslärare & lärare i svenska som främmande språk, grundutbildad psykodramatiker

Anmälan till kursen via nätet: https://survey.abo.fi/lomakkeet/8959/lomake.html

Tilläggsinformation: Mona Riska: mona.riska@abo.fi /tel. 02 215 3218