Självkännedom för jobbsökare: anställningsintervjuer, anställningstester, kommunikation, kroppsspråk

Evenemangsplats:Åbo Akademi, CLL, Fabriksgatan 2, Åbo
Arrangör:Åbo Akademi
Region:Hela Finland
Börjar:14.9.2017 13.00

Anställningsintervjuer:

-Vilket intryck gör jag?
- Hur skapas ett första intryck?
- Vad skall jag tänka på?

Hur uppfattar andra oss, hur ser vi på oss själva, självbild och kommunikation, kroppsspråk.

Anställningstester:

- Psykologiska test
- Personlighet och temperament, personlighetstest

Under kursen har deltagarna möjlighet att pröva på psykologiska test kring teamarbete och personlighet.

Tidtabell:
14.9. 2017, kl 13.00-16
21.9. 2017 kl 13.00-16
3.10.2017 kl. 13.00-16

Kursledare: Pian Åkerlund, FM, psykolog, utbildningsplanerare, Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och yrkeshögskolan Novia

Plats: Åbo Akademi, CLL, Fabriksgatan 2, Åbo
Tidpunkt: 14.9, 21.9 och 3.10.2017, kl 13.00-16

Tilläggsinformation:http://toita.utu.fi/fi/tapahtumat-ja-koulutukset/

Anmälning: Anmälan till kursen sker via nätet https://survey.abo.fi/lomakkeet/9013/lomake.html