ASG årsmöte

Evenemangsplats:Sandvik Mining and Construction Oy, Vahtovägen 19, 20360 Åbo
Målgrupp:Alla ASG-medlemmar
Region:Åboland
Börjar:24.4.2018 15.15

Axels och Stinas Gamyler (ASG) sammankallas härmed till årsmöte
tisdagen den 24 april 2018

på Sandvik Mining and Construction Oy, klockan 15.15.

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna till mötet. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

Anmäl dig senast torsdagen den 19 april på adressen carlmikael.tag@gmail.com

Hjärtligt välkommen!

Carl-Mikael Tåg, ordförande