DIAS-gillets månadsmöte, vårutfärd till Tammerfors

Evenemangsplats:Museicentret Vapriikki, Tammerfors
Målgrupp:Medlemmar i DIAS-gillet
Region:Hela Finland
Börjar:22.5.2018 12.00

Bästa medlem i DIAS-gillet,

Välkommen på DIAS-gillets vårutfärd till Tammerfors den 22.5.2018 då vi besöker Museicentret VapriikkiTidpunkt: Tisdagen den 25.5.2018 kl 08:00-19:00

Program:

08:14 Avfärd: Helsingfors järnvägsstation, Pendolino 165 till Tammerfors
09:56 Ankomst till Tammerfors
10:30 Föredrag på Vapriikki (http://vapriikki.fi)
- Tampere 3 –planen, som presenteras av dekan Pauli Kuosmanen, Tammerfors tekniska universitet
- Tammerfors stads inlägg av kommunalrådet Irja Tulonen, långvarig medlem av stadsfullmäktige och ordförande i stadsstyrelsen, riksdagsman
12:30 Lunch i Vapriikki
13:30 Efter lunchen fritt program med tid för att bekanta sig med Vapriikkis muséer
16:30 Avfärd till järnvägsstationen i Tammerfors
17:02 Avgång till Helsingfors, InterCity IR85
19:00 Ankomst till Helsingfors

Deltagaravgift:
- TFiF/TEK medlemmar samt deras avecer 30 € / person
- övriga deltagare 40 € / person

Resan görs med tåg under utnyttjande av pensionärsrabatt. Biten från Tammerfors järnvägsstation till Vapriikki görs till fots eller t.ex. per taxi. Man kan även komma med egen bil om detta anmälts i förväg.

Anmälningar:

Anmälan om deltagande i vårutfärden görs till Teknikens Akademikerförbund (TEK) antingen per telefon 09- 229 121 eller per e-post heidi.helin@tek.fi senast onsdagen den 11. maj. Det finns plats för 50 deltagare, och platserna delas ut i anmälningsordning. Utfärden är avsedd både för gillets medlemmar och deras avecer. Meddela var Du stiger på tåget, eller att Du kommer med egen bil.

Anmälningarna är bindande och endast anmälda kan delta. Deltagaravgiften betalas senast in den 20.5. på DIAS-gillets konto FI05 1309 3000 2026 22, efter att man fått bekräftelse på deltagarplats.

Reseledare: Juho Mäkinen mob. +358 400 533 266


Gillets höstutfärd går till fästningsholmarna utanför Helsingfors onsdagen den 12.9.2018.