DIAS-gillets månadsmöte

Evenemangsplats:Tekniskas Salar, Eriksgatan 2, Helsingfors
Målgrupp:Medlemmar i DIAS-gillet
Region:Hela Finland
Börjar:23.2.2018 12.00

Bästa medlem i DIAS-gillet,

DIAS-gillet är TFiF:s och TEK:s gemensamma tvåspråkiga senioraktivitet. Programmet omfattar ett föredrag sista fredagen sgs som varje månad på restaurang Tekniskas Salar kl. 12. Dessutom arrangeras en exkursion varje vår och höst. Programmen i huvudsak på finska, ett program på svenska varje år. Alla intresserade är hjärtligt välkomna. Kort presentation av yrkeskarriären och registrering på plats under första närvaron.

Välkommen till gillets möte, fredagen den 23 februari klockan 12:00 på restaurang Tekniskas Salar, Eriksgatan 2.
Föredragshållare denna gång är professorn i cybersäkerhet vid Aalto universitetet, Jarno Limnell, som talar under rubriken Cybersäkerhet.

Lunchreserveringen ber vi dig göra senast två dagar före mötet.
Vänligen kontakta Teknikens Akademikerförbund (TEK) antingen per telefon 09- 229 121 eller per e-post heidi.helin@tek.fi senast två dagar innan mötet. Era avecer är också hjärtligt välkomna.

Ifall du har en e-postadress ber vi dig vänligen meddela den till Heidi Helin så att vi kan skicka ut gillets inbjudningar och information till dig i elektronisk form.

För lunchen inklusive garderob debiteras av restaurangen på platsen.

Med vänliga hälsningar,


Kimmo Kalela
Ålderman
tel. +358 400 203 390
kimmo@kalela.fi