Arbetslivets verktygslåda: Effektivitet, samarbete och förhandlingar på jobbet och i vardagen / Helsingfors

Evenemangsplats:Tekniskas Salar, Helsingfors
Målgrupp:DIFF- och TFiF-medlemmar
Börjar:18.1.2018 17.00
Slutar:21.3.2018 20.00
Anmälningstiden slutar:07.03.2018 23:59
Maximala antalet deltagare:30
Anmälda:22

Arbetslivets verktygslåda:

Effektivitet, samarbete och förhandlingar på jobbet och i vardagenMycket att göra, förändrade krav på oss och knappt om tid – så ser världen ut för många av oss idag. Hur kan vi bli mer effektiva och produktiva utan att bli stressade och utbrända och vad handlar egentligen effektivitet och produktivitet om? Hur påverkar det här vårt beteende, vårt sätt att kommunicera, förmedla, förhandla, samarbeta med andra i olika situationer i vardagen?

Välkommen med på den tredelade utbildningen Effektivitet, samarbete och förhandlingar på jobbet och i vardagen!

Ifall du inte har möjlighet att närvara vid alla tre föreläsningstillfällen så kan du anmäla dig till en enskild föreläsning som intresserar dig.


Plats:
Helsingfors, Tekniskas salar (Eriksgatan 2)


Del 1: Personlig effektivitet och produktivitet, to
18.1 kl 17-20

Fokus ligger på den personliga effektiviteten, det egna beteendet, olika situationer man hamnar/hamnat i och analys av dem. Vilka är mina personliga målsättningar i såväl arbets- som privatlivet idag? Hur kommer jag ”enklast vidare”? Vi lär oss prioritera och konkretisera det som verkligen är viktig för oss själva.

Del 2: Samarbetet med andra människor och ledarskap, to 15.2 kl 17-20

Hur når vi gemensamma mål så alla är nöjda? Vad krävs för att verkligen bli förstådd av andra människor? Hur kan jag utveckla min kommunikationsförmåga? Hur kan jag bli en bättre lyssnare? Hur stärker jag mig själv för att behålla en så hög energinivå som möjligt?

Del 3: Bli en bättre förhandlare och förmedlare av ditt budskap, ons 21.3 kl 17-20

Vilka är utmaningarna i förhandlingssituationer? Hur skapar man mervärde i en förhandling? Hur hantera olikheter bland oss människor? Verktyg och idéer under kvällens lopp.
.
Föreläsare på utbildningen är Björn Stenholm. Björn är ekonomie magister och har arbetat som utbildare, utvecklare, förändringsagent, facilitator med flera internationella och privata företag, offentliga institutioner och samfund över 25 år. Han har en gedigen erfarenhet av utvecklande och genomförande av utbildningar i försäljning,ledarskap, personligt ledarskap för att skapa beteenden som krävs för att nå önskade resultat.
.
Målgrupp:
Utbildningen riktar sig främst till DIFF- och TFiF-medlemmar i arbetslivet och studerande i slutskedet av studierna
.
Deltagaravgift:
Föreläsningsserien omfattande tre föreläsningstillfällen 140 €
Deltagaravgiften innefattar tre utbildningstillfällen, kursmaterial samt mat och kaffe/te.
.
Ifall du önskar delta i en enskild föreläsning är det också möjligt. Anmäl dig som vanligt och välj den föreläsning du önskar delta i i förteckningen över föreläsningen. Deltagaravgiften för enskild föreläsning är 60 €
.
De tre delarna utgör en helhet, så vi rekommenderar att delta i alla tre tillfällen. Varje utbildningsdel baserar sig på praktiska övningar, konkreta verktyg som kan anpassas till egen situation samt diskussioner som varvas med korta inlägg - inga längre föreläsningar eller teorier. Det är också möjligt att bara delta i en eller två delar.
Tips: Fråga din arbetsgivare om de vill stöda din kompetensutveckling genom att betala deltagaravgiften och/eller om du får delta i kursen på arbetstid.


Anmälan:
Du kan anmäla dig via länken här nedanför (kräver inloggning).
Observera att anmälan är bindande.


Deltagarantal:
15-30 personer


För frågor kontakta DIFF:s kansli per e-post eller ring oss på numret 040 585 0972.

OBS! Har du problem med anmälan? Klicka på den här länken och försök igen. Om det fortsättningsvis inte fungerar, kontakta DIFF:s kansli (kontaktuppgifter ovan).

Anmälningstiden har gått ut