Avdelningar, utskott och intressegrupper

Företagsamhet seminarium 24.10.2013 i Åbo

Inom TFiF verkar olika typers avdelningar, fackavdelningar för medlemmar verksamma inom en viss bransch, regionala avdelningar för medlemmar bosatta i en viss region samt specialavdelningar för medlemmar med en särskild gemensam nämnare. TFiF:s medlemmar (också studerande) kan fritt ansluta sig till de olika avdelningarna. TFiF har både egna fackavdelningar och gemensamma fackavdelningar tillsammans med DIFF - Ingenjörerna i Finland (DIFF).

Fackavdelningarnas verksamhet består av programaftnar, bastukvällar, exkursioner m.m. Alla program som arrangeras är öppna för alla medlemmar i TFiF och DIFF, också studerande.


Inom TFiF verkar även sammanlagt elva utskott. Av dessa är fyra TFiF:s egna och sju gemensamma med DIFF - Ingenjörerna i Finland (DIFF). Medlemmarna i utskotten utses av TFiF:s (och DIFF:s) styrelse för ett år i taget. Utskotten är underställda TFiF:s (och DIFF:s) styrelse.

Utöver avdelningarna och utskotten är intressegrupperna gemensamma för TFiF och DIFF. En intressegrupp är en organiserad grupp där intresset och/eller yrkessituationen utgör medlemskriteriet. Gruppen kan fungera antingen som en s.k. ad-hoc-grupp eller som en permanent grupp. Intressegrupperna väljer själv sina styrelser.

Medlemmar i TFiF:s avdelningar, utskott och intressegrupper (länk saknas ännu)

Förtroendevalda

Medlemmar i TFiF:s verksamhetsorgan hittar du här