Evenemangsbudgetering

Då programbudgeten för aktiviteter år 2018 görs har TFiF:s och DIFF:s gemensamma presidium kommit överens om följande för evenemangen:

  • Som grund för TFiF/DIFF föreningsbudgeter skickar avdelningar, utskott och intressegrupper in en programbudget. Denna programbudget kan vara uppgjord i grova drag men dock per evenemang så att det i budgeten kan allokeras resurser enligt respektive grupps behov. Uttryck dig kort. Nedan bottnet för uppgörande av budget. Använd dig av det.
  • Budgetförslaget godkänns med eventuella ändringar i TFiF:s styrelse. Dead line för budgetförslaget är 30.11.2017.
  • Budgeten fördelas mellan de olika grupperna enligt de resurser som finns. I det fall att avdelningen, utskottet eller intressegruppen inte har alla evenemang för år 2018 ännu planerade kan man även som tidigare under året ansöka om understöd för enskilda evenemang från kansliet (Britta Sunde) och dessa ansökningar behandlas separat.
  • Programmen får förverkligas enligt godkänd budget och det ekonomiska resultatet för evenemanget skall redovisas till kansliet inom 2 veckor från evenemangets förverkligande.


Nedan även principerna för programbudget för år 2018 (i dokumentet finns summorna för programbudgeten år 2017 i och med att budgeten för år 2018 inte ännu är gjord). Läs dokumentet noga för att även förstå vilka de allmänna reglerna är för evenemangsbudgeter samt vilka kostnader som läggs på själva evenemanget och vilka kostnader föreningarna står för.

Anvisningar för evenemangsbudget 2018

Botten för uppgörande av budget