TFiF:s egna avdelningar


Bild: Avdelning B ordnade besök till Presidentslottets renovering våren 2014

Arkitektgillet (A)

Medlemmar i avdelningen för arkitektur - brukar också kallas för Arkitektgillet, ibland förkortat "avdelning A" - är arkitekter av alla åldrar, också arkitektstuderande.

Programkvällarna är informella tillfällen med lättsam samvaro över generationsgränserna med program om intressanta och aktuella arkitektoniska ämnen. Ibland är kvällarna tillägnade andra närbesläktade områden, oftast med anknytning till det estetiska eller kulturella området. Exkursionerna är ett viktigt inslag i verksamheten, med besök på nybyggen och renoveringsobjekt i Helsingforsregionen. Framför allt värdesätter vi möjligheten att få träffas och diskutera aktuella händelser och projekt.

Programmen är öppna för alla medlemmar i TFiF och DIFF.

Avdelningen för teknisk fysik (F)

Avdelningen för teknisk fysik (kallas ofta "avdelning F") har som sin främsta målgrupp personer som studerar eller har studerat teknisk fysik vid Tekniska högskolan. Även personer som har studerat motsvarande ämnen vid något universitet eller sysslar med teknisk-naturvetenskaplig forskning kan ansluta sig till avdelningen för fysik.

Våra programkvällar vill ge en möjlighet att ta del i aktuell forskning på ett sätt som är tillgängligt för vem som helst som har ett varmt intresse för naturvetenskap. Avdelningen behandlar ämnen som supraledning, universum och Big Bang, 3D-seende, Ellen och kärnkraft. Programmen är öppna för alla medlemmar i TFiF och DIFF.

TFiF:s och DIFF:s gemensamma avdelningar

Avdelningen för byggnadsteknik (B)

Till avdelningen för byggnadsteknik (kallas ofta "avdelning B") kan alla som studerat byggnadsteknik eller är intresserade av branschen ansluta sig. Avdelningen för byggnadsteknik ordnar ett flertal program i anslutning till byggbranschen varje år. Evenemangen är öppna för alla medlemmar i TFiF och DIFF. Avdelningen för byggnadsteknik väljer varje år sin styrelse för nästa verksamhetsår.

Avdelningen för energiteknik (ET)

Till avdelningen för energiteknik (kallas ofta "avdelning ET") kan alla som studerat energiteknik eller är intresserade av branschen ansluta sig. Avdelningen för energiteknik ordnar program i anslutning till energibranschen. Evenemangen är öppna för alla medlemmar i TFiF och DIFF. Avdelningen för energiteknik väljer varje år sin styrelse för nästa verksamhetsår.

Avdelningen för kemi (K)

Till avdelningen för kemi (kallas ofta "avdelning K") kan alla som studerat kemi eller är intresserade av branschen ansluta sig. Avdelningen för kemi ordnar ett flertal program i anslutning till kemi varje år. Evenemangen är öppna för alla medlemmar i TFiF och DIFF. Avdelningen för kemi väljer varje år sin styrelse för nästa verksamhetsår.

Quintec

Till Quintec kan kvinnliga medlemmar i TFiF och DIFF ansluta sig. Quintec arrangerar t.ex. föredrag, diskussionskvällar och kulturella evenemang. Evenemangen som ordnas av Quintec är öppna för alla medlemmar i TFiF och DIFF. Quintec väljer varje år inom sig en styrelse.

Regionala avdelningar

Åboavdelningen

Åboavdelningen grundades 1980 för alla som bor och arbetar i Åboregionen, Pemar, Salo, Nystad, Raumo samt på Åland. Medlemmar i Tekniska Föreningen i Finland som bor i regionen blir automatiskt anslutna till avdelningen. Avdelningens programverksamhet är dels teknikorienterad och dels mera socialt inriktad i form av bland annat kurser, företagsbesök, motionssport samt program för hela familjen. Åboavdelningen samarbetar bland annat med DIFFs Åboavdelning, Kemiska Sällskapet i Åbo och Ekonomföreningen Merkur. Speciellt gott samarbete har avdelningen med Kemistklubben vid Åbo Akademi, KK. I samarbete med Teknikens Akademikerförbund TEK har TFiF en ombudsman och ett kansli i Åbo. Kansliets kontaktuppgifter hittar du på sidan Kontaktuppgifter.

Tammerforsavdelningen

Tammerforsavdelningen grundades 1984 för alla svenska diplomingenjörer och arkitekter i Tammerfors med omnejd. Avdelningen lever i symbios med Svenska Klubben, i vars lokaliteter de flesta programaftnarna hålls. Avdelningen samarbetar också med andra organisationer i Tammerforstrakten.

Österbotten

TFiF har ingen egen avdelning i Österbotten, men TFiF-medlemmar inbjudes att delta i evenemang som arrangeras av DIFF:s österbottniska avdelning.

Åland

Ålandsavdelningens styrgrupp, även kallad Bryggan, består av både DIFF och TFiF medlemmar. Gruppen ordnar exkursioner, föredrag och nöjesevenemang på Åland. Både DIFF:s och TFiF:s medlemmar på Åland och utanför är välkomna att delta i programmen.