Info för programmakaren

Programmen i TFIF och DIFF skapas av de olika avdelningarna, utskotten samt intressegrupperna. Böle kansliet hjälper till med praktiska arrangemang och sköter t.ex. bokningar av Klubb Orfeus samt marknadsföringen av programmen.

Du som planerar TFiF DIFF program, bekanta dig med programplaneringsguiden. Den fungerar som stöd för programmakaren.

Då du vill boka Klubb Orfeus för era möten skall du göra bokningen genom att kontakta kansliet. Orfeus bokningssituation ser du som inloggad här.