Intressegruppen för teknikhistoria är en grupp dedikerade TFiF- och DIFF-medlemmar som tillsammans redan gett ut 5 band *) i serien Finlandssvenska tekniker.

Böckerna är en guldgruva gällande den finländska och framför allt finlandssvenska industriella utvecklingen. Bokprojekten har under åren kunnat genomföras med finansiellt stöd av TFiF och DIFF. Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland har även funnit det angeläget att sprida böckerna till de svenskspråkiga skolorna och biblioteken i landet och bidragit med ett finansiellt stöd för detta.

Böckerna:

Jakten på innovationer, Finlandssvenska tekniker, det åttonde bandet (2017)
ISBN 978-952-93-8635-2
Teknologi och konst, Finlandssvenska tekniker, det sjunde bandet (2010)
ISBN 978-952-92-7955-5
Framtidsbyggare, Finlandssvenska tekniker, det sjätte bandet (2007)
ISBN 978-952-92-2739
Män med visioner, Finlandssvenska tekniker, det femte bandet (2005)
ISBN 952-91-9154-5

Finlandssvenska tekniker, det fjärde bandet (2003)
ISBN 952-91-6603-6
OBS! Denna finns inte till salu längre

Böckerna säljs i Tiedekirjas bokhandel på Snellmansgatan 13 i Helsingfors (band 5 - 8).
Band åtta finns även i följande bokhandlar:
Akademiska bokhandeln i Helsingfors / Akademiska bokhandeln i Åbo / Gros bokhandel i Vasa / Kungsbokhandeln i Ekenäs / Karis bok och papper / När-Bok, Närpes / Tias bok i Hangö.


Personer som deltagit i bokprojektet från det fjärde till det åttonde bandet:
DI Leif Bengtsson
Fil.lic Tom Bröckl
DI Reinhold Enqvist
TkL Henry Ericsson
DI Svante Ernsten
DI Carl-Fredrik Geust
DI Martin Glader
Ark Anders Hedman
DI Kurt Hedström
TkD Bjarne Holmbom
DI John Holmström
DI Pontus Holmström
Ark. Kirsti Horn
ing. Bengt Juselius
ing. Nils Olof von Knorring
DI Harry Lindeberg
DI Martin Ollus
Prof. Elianne Riska
TkL Hans-Kristian Schmidt
TkD Johan Stén
Ark Per-Mauriz Ålander

Redaktörer
Bo Ingves
Johan Svenlin

Marlene Günsberg – språkgranskning
Eirik Kronlöf – ombrytning
Bosse Österberg – pärmbild sjunde bandet

*) Som grund för bokserien ligger Jonathan Reuters skrifter, Finlandssvenska tekniker, första – tredje bandet.
Dessa är utgivna under åren 1922 - 1924.