Kontaktuppgifter

TFiF:s kansli finns i Ingenjörs- och Ekonomhuset i Östra Böle i Helsingfors. Dessutom har TFiF tillsammans med TEK ett kansli och en ombudsman i Åbo (se nedan). TFiF:s möten arrangeras oftast i Klubb Orfeus och restaurang Tekniskas Salar i TFiF-huset, Eriksgatan 2 i Helsingfors centrum.

Helsingforskansliets adress:

Banvaktsgatan 2 A, 00520 Helsingfors
Tfn. 040 58 52 586
FO-nummer: 0215347-3
E-post: kansli@tfif.fi
Kansliet har öppet mellan kl. 9.00 - 15.00

Klubb Orfeus:

Kontaktuppgifter för Klubb Orfeus hittar du här!

Bankkontouppgifter och kostnadsersättningar:

Här hittar du TFiF:s kostnadsersättningsblankett

Inbetalningar för nyckelkort till Klubb Orfeus :
(märk din betalning med "Klubb Orfeus nyckel")

IBAN FI7140552750005342
BIC HELSFIHH

Helsingforskansliets personal:

E-postadresserna har formen förnamn.efternamn@tfif.fi (utan skandinaviska tecken).

Britta Sunde, DI, verksamhetsledare
Tfn. 050 569 1463

Ted Jägerskiöld, organisationsassistent
Tfn. 040 585 2586
Ted ansvarar för medlemsärenden, medlemsregistret, reservationer och fakturering.

Annika Nylander, DI, IT-projektchef
Tfn. 044 526 6452
Annika ansvarar för webbsystemet, TekNatur, SIC och har ansvaret för utvecklingen av det nya IT-systemet.

Ira Vaskola, projektkoordinator
Tfn. 040 350 1459
Ira ansvarar för Gula Bladet, webbsidorna, medlemsbrevet, TFiF på social media, TFiX
samt TFiF och DIFF evenemangskoordinering.

OBS! Material för Nyhetsbrevet skickas till gulabladet@tfif.fi

Kansliet är öppet mellan kl. 9.00 - 15.00


Åbokansliets personal:

Mia Adolfsson, ombudsman
Tfn. 040 5746668, mia.adolfsson@tek.fi

Jens Back, teknolog, teknologkontaktperson
Tfn. 044 521 5266 , jens.back@tek.fi

Åbokansliets adress:

Datacity, Lemminkäinengatan 14-18 A, 20520 ÅBO
Tfn. 02 251 5242

Teknologkontaktperson Otnäs:

Emma Ilmoniemi, teknolog,
Tfn. 044 045 2525, emma.ilmoniemi@gmail.com

Teknologkontaktperson, Vasa:

Otto Piilonen, teknolog
Tfn.050 404 0407, otto.piilonen@tek.fi

Förtroendevalda:

TFiF:s styrelse

Medlemmar i TFiF:s verksamhetsorgan