Medlem i TFiF

Som medlem i TFiF kommer du i åtnjutande av flera medlemsförmåner samt är en del av nätverk för de svenskspråkiga diplomingenjörerna och arkitekterna. Vår programverksamhet erbjuder såväl kompetenshöjande evenemang som social samvaro. Via medlemsförmånstidningar håller du dig uppdaterad om vad som händer inom de olika branscherna och på arbetsmarknaden och via föreningens samarbetspartners erbjuds du bl.a. arbetsmarknadstjänster samt arbetslöshetskassamedlemskap.

Vem kan bli medlem?

Du kan antas till ordinarie medlem ifall du avlagt en diplomingenjörs- eller arkitekt examen eller en motsvarande matematisk naturvetenskaplig examen (t.ex. matematik, fysik, informationsbehandling, geologi (vissa linjer) vid högskola eller universitet.

• Till yngre medlem antas studerande till ovannämnda examen vid högskola eller universitet.
• Till nordisk gästmedlem antas en medlem av en nordisk ingenjörsorganisation, som är bosatt i Finland. Läs mera här.

Yngre medlem har inte rösträtt, men har i övrigt samma rättigheter och medlemsförmåner som en ordinarie medlem.

Logga in

Som inloggad kommer du även åt

Medlemsregistret Katalogen

Dina egna medlemssidor (här kan du t.ex. göra adressbyte)

Löneräknaren

samt kan t.ex. anmäla dig med på våra kommande evenemang.

Registerförändringar

Då dina medlemsuppgifter förändras kan du enkelt ändra dem via Min sida (kräver inloggning).

Vid frågor gällande ditt medlemskap kan du alltid kontakta kansliet