Medlemsavgifter 2018

Nedan hittar du information om TFiF:s medlemsavgifter och de olika medlemskategorierna.

Medlemsfakturering 2018

TFiF fakturerar år 2018 sina alla medlemmar i minst två rater. Under februari skickas en pappersfaktura till alla medlemmar för perioden 1.1 – 28.2. Då du betalar den första raten av din medlemsfaktura kan du samtidigt välja att övergå till e-faktura, ett smidigare betalningsalternativ, genom att följa anvisningarna i din nätbank.

I samband med att du övergår till e-faktura kan du även välja i hur många rater du önskar betala din medlemsfaktura. Alternativen är 1, 4 eller 12 rater.

Ifall du inte önskar övergå till e-faktura får du under mars månad en pappersfaktura för resten av året.

Medlemsavgiften är avdragsgill i beskattningen och precis som tidigare åren meddelar TFiF den erlagda avgiftens storlek direkt till skattemyndigheterna.

En obetald medlemsavgift är inte ett tecken på avslutat medlemskap.


TFiF:s medlemsavgifter per månad år 2018 för de vanligaste medlemskategorierna:

Ordinarie medlem TFiF 11,00 €
Ordinarie medlem TFiF/TEK (inkl. IAET kassa) 30,67 €
Ordinarie medlem TFiF/TEK, gift/sambo (inkl. IAET kassa) 25,07 €
Ordinarie medlem TFiF/TEK, nyutexaminerad (inkl. IAET kassa) 27,67 €
Utlandsmedlem TFiF 2,00 €
Utlandsmedlem TFiF/TEK (utan IAET kassa) 5,75 €
Pensionärmedlem TFiF 8,00 €
Pensionärmedlem TFiF/TEK 11,25 €
Yngre medlem TFiF eller TFiF/TEK 0,00 €
IAET-kassamedlemskap för Yngre medlem TFiF eller TFiF/TEK 7,25 €
(IAET-avgiften betalas så länge man är medlem i kassan oberoende om man är i ett anställningsförhållande eller ej)


Ordinarie medlem TFiF

Medlemsavgiften för en ordinarie medlem i TFiF är 132 € (11 €/mån). I denna avgift ingår enbart ett TFiF medlemskap. Ansluter du dig till TFiF i mitten av året faktureras avgiften från nästa fulla månad från att ditt medlemskap trätt i kraft. TFiF avgiften inkluderar vissa medlemsförmåner. Läs närmare om medlemsförmånerna
Information om nedsatt medlemsavgift hittar du här (ankarlänk till längre ner på sidan)

Ordinarie medlem TFiF/TEK

Medlemsavgiften för en ordinarie medlem i TFiF och TEK är 368,04 € (30,67 €/mån). I denna avgift ingår ett TFiF medlemskap, ett TEK medlemskap samt medlemskap i arbetslöshetskassan IAET. Ansluter du dig till TFiF och TEK i mitten av året faktureras avgiften från nästa fulla månad från att ditt medlemskap trätt i kraft. TFiF-TEK avgifter inkluderar utöver TFiF medlemsförmåner TEK tjänster som arbetstrygghetstjänster samt IAET kassa. Läs närmare om TEK medlemsförmåner.
Information om nedsatt medlemsavgift hittar du här.

Pensionärmedlem TFiF alternativt TFiF/TEK

Medlemsavgiften för en pensionärmedlem i TFiF är 96 € (8€/mån). I denna avgift ingår enbart ett TFiF medlemskap. Ansluter du dig till TFiF i mitten av året faktureras avgiften från nästa påbörjade månad efter att ditt medlemskap trätt i kraft. TFiF avgiften inkluderar vissa medlemsförmåner.

Medlemsavgiften för en pensionärmedlem i TFiF och TEK är 135€ (11,25 €/mån). I denna avgift ingår utöver TFiF medlemsförmåner även TEK medlemsförmåner.

Yngre medlem i TFiF

Yngre medlemskap i TFiF är gratis och inkluderar det elektroniska medlemsbrevet, medlemstidningen Gula Bladet samt tidningen Forum för ekonomi och teknik. Som Yngre medlem kan du även ansluta dig till IAET-kassan. Ditt
IAET kassamedlemskap faktureras från nästa påbörjade månad efter att ditt medlemskap trätt i kraft.

Yngre medlem i TFiF och TEK

Yngre medlemskap i TFiF och TEK är gratis och inkluderar både vissa TFiF medlemsförmåner och TEK medlemsförmåner. Som yngre medlem i TFiF och TEK kan du även ansluta dig till IAET kassan. Ditt
IAET kassamedlemskap faktureras från nästa påbörjade månad efter att ditt medlemskap trätt i kraft.

TFiF medlemskap för dig som bor utomlands

TFiF medlemsavgiften för en medlem som bor utanför Norden är 24 € (2 €/mån). I denna avgift ingår medlemsbrevet samt medlemstidningen Gula Bladet i digitalt format.

  • Affärsmagasinet Forum kan beställas utanför Norden för priset 39 €/år (3,25€/mån).
  • Gula Bladet kan i pappersformat beställas utanför Norden för priset 42 €/år (3,5€/mån).
  • Även Alma Talents tidningar kan beställas utanför Norden. Ifall du önskar kan du göra en extra Digitidningsbeställning för 24 €/år (2€/mån) från Alma Talents Summa tidningsutbud.

TFiF/TEK medlemskap för dig som bor utomlands

TFiF-TEK medlemsavgiften för en medlem som bor utanför Norden är 69 € (5,75 €/mån). I denna avgift ingår det elektroniska medlemsbrevet, medlemstidningen Gula Bladet i digitalt format samt TEK:s juridiska rådgivning.

  • Affärsmagasinet Forum kan beställas utanför Norden för priset 39 €/år (3,25€/mån).
  • Gula Bladet kan i pappersformat beställas utanför Norden för priset 42 €/år (3,5€/mån).
  • Även Alma Talents tidningar kan beställas i digitalt format utanför Norden. Priset för en medlemsförmånstidning i digitalt format från Alma Talents Summa-tjänst är 24 €/år (2€/mån).
  • Tidningen Talouselämä kan man som TFiF-TEK medlem prenumerara på i digitalt format för 45 €/år (3,75€/mån).

Nedsatt medlemsavgift per månad:

I specialfall kan medlem beviljas nedsatt medlemsavgift. Man ska ha varit arbetslös eller permitterad (d.v.s. utan inkomster från huvudsyssla) i minst 3 månader för att vara berättigad till att ansöka om nedsatt avgift. Om man är familjeledig eller utför sin värnplikt kan man också ansöka om nedssatt avgift.

Ansökan om nedsatt medlemsavgift skall skickas under samma kalenderår som ansökan gäller. Ansökan riktas till styrelsen och skickas till kansli@tfif.fi Till ansökan bifogas en kopia på beslut från arbetslöshetskassan eller FPA.

Seniormedlem 8,00 €
Arbetslös TFiF 5,40 €
Arbetslös TFiF/TEK (utan IAET-kassa) 9,15 €
Arbetslös TFiF/TEK (med IAET-kassa) 14,73 €
Föräldra/vårdledigTFiF/TEK 8,00 €
Föräldra/vårdledig (utan IAET-kassa) 11,75 €
Föräldra/vårdledig TFiF/TEK (med IAET-kassa) 17,33 €
Nyutexaminerad TFiF 8,00 €
Nyutexaminerad TFiF/TEK (med IAET-kassa) 27,67 €
Nedsatt avgift TFiF p.g.a. sociala grunder (ex. sjukledig eller fortsättningsstudier) 8,00 €
Nedsatt avgift TFiF/TEK p.g.a. sociala grunder (ex. sjukledig eller fortsättningsstudier, med IAET-kassa) 17,33 €
Gift/sambo TFiF 5,40 €
Gift/sambo TFiF/TEK (med IAET-kassa) 25,07 €


Är du företagare?

Man är företagare om man är en privat yrkes- eller näringsidkare eller om man arbetar i ett företag som vd eller är styrelsemedlem el.dyl. och äger minst 15% och/eller familjemedlemmarna tillsammans äger minst 30% av företaget.
De ordinarie medlemmar som enligt ovan är företagare uppmanas kontakta TFiF:s kansli för ytterligare information om eventuell anslutning till en företagararbetslöshetskassa samt byte av medlemskategori.
Medlemsavgiften för företagarmedlemmar i TFiF är 132 €/år (11 €/mån). Företagarmedlemskap i TFiF och TEK är 281,04 €/år (23,42 €/mån).

Går du i pension?

Medlem som pensioneras bör kontakta kansliet för byte av karriärstatus. Skicka meddelandet per epost till kansli@tfif.fi

Uppsägning av medlemskap

Om du vill avsluta ditt medlemskap, ska du kontakta kansliet på kansli@tfif.fi