Medlemsförmåner för TFiF medlemmar

Möten, kurser, exkursioner

TFiF arrangerar ca 70 evenemang / år (temakvällar om aktuella teman, företagsexkursioner, resor, teaterbesök etc.). Samtliga evenemang finner du i Evenemangskalendern.

Tillgång till klubblokalen Klubb Orfeus

Klubb Orfeus är TFiF- och DIFF-medlemmarnas eget klubbutrymme i Helsingfors absoluta centrum. Läs mera om Klubb Orfeus. Medlemmarna kan beställa en egen nyckel till klubben.

Tidningar

Gratis prenumeration på en Talentum-tidning (t.ex. Tekniikka & Talous), Affärsmagasinet Forum samt TFiF:s och DIFF:s interna informationsblad Gula Bladet. Läs mera om tidningsförmånerna.

Stipendier

TFiF utdelar årligen stipendier åt både ordinarie och yngre medlemmar. Läs mera om stipendierna

TFiX Mentoring

TFIF har ett Mentoringprogram kallat TFIX inom vilket medlemmar hjälper varandra i frågor kring professionell utveckling och yrkesliv. Du som TFIF-medlem kan bli Adept och få en egen Mentor som hjälper dig med din karriärutveckling och dina frågeställningar om jobb och utbildning
Du kan också bli Mentor och uppleva glädjen i att kunna hjälpa en annan medlem genom att dela med dig av din erfarenhet och visdom. Läs mera om TFiX

Förmånliga försäkringar

 • Ansvars- och rättsskyddsförsäkring i arbetsrelaterade ärenden: Premien ingår i medlemsavgiften. Ansvarsförsäkringen ersätter kostnader upp till 42 500 euro för personskador och kostnader upp till 17 000 euro för sakskador. Självrisken är 200 euro. Rättsskyddsförsäkringen ersätter kostnader upp till 5 100 euro. Självrisken är 15 % av kostnaderna, dock minst 200 euro.
 • Folksam Skadeförsäkring Ab erbjuder TFiF / DIFF medlemmar förmåner på hem-, fordons- och båtförsäkringar. Bekanta dig med försäkringsutbudet på Folksams hemsida. Läs närmare om Folksam medlemsförmånerna (kräver inloggning)

  För att höra mera om medlemsförmånerna och för att teckna försäkring kan du kontakta Folksams försäkringsservice, tfn. 010 80 81 80*, vardagar kl. 8.30 – 16.30.
  * Från fast linje 8,35 cent/samtal + 3,20 cent/min, från mobiltelefon 8,35 cent/samtal + 19,20 cent/min

Banktjänster

 • Som TFiF/TEK-medlem erbjuder dig Danske Bank förmånliga lån och som nyutexaminerad TFiF/TEK-medlem får du betydande förmåner hos Danske Bank utan månads- och årsavgifter. Läs mera här.

Rabatter

 • 40 % rabatt på normalpriset för ytterligare Talentum-tidningar när man prenumererar på dem årsvis. Rabatten gäller både papperstidningar samt tidningsprenumerationer via Talentums Summa tjänst. Läs mera här.
 • 15 % rabatt på notans slutsumma i restaurang Tekniskas Salar (Adress: Eriksgatan 2, 00100 Helsingfors, 6 vån.) Du får rabatt för hela ditt sällskap då du betalar hela räkningen. Rabatt beviljas inte då man fakturerar en firma. Du får även rabatt då du ordnar familjefester på Tekniskas Salar. För att få rabatten bör du redan vid beställningen meddela att du är TFiF eller DIFF-medlem. Alla besökare betalar en normal garderobsavgift (3 € vardagar / 5 € helgdagar)
 • 20 % rabatt på Talentums böcker på shop.almatalent.fi. Betala inte fakturan via nätet utan beställ fakturan hem samt meddela vid beställningen att du är TFiF eller DIFF medlem. Rabatten gäller även på böcker i Talentums Summa tjänst.
 • 15 % rabatt på övernattningar hos Omena-hotels i Finland. Rabattkoden får du från denna sida (kräver inloggning)

Medlemsförmåner för TFiF-TEK-medlemmar

Ordinarie TFiF-TEK-medlemmar får utöver dessa många medlemsförmåner via TEK. TFiF-TEK-medlemmarna kan även bekanta sig med TEK:s medlemsförmåner i tjänsten www.memberplus.fi.

Nordisk gästmedlemskap

En medlem som jobbar i ett annat nordiskt land kan bli gästmedlem hos ingenjörsorganisationen i landet. Gästmedlemskapet är i kraft inflyttningsåret samt de två följande kalenderåren och medför samma medlemsservice som de ordinarie medlemmarna i mottagarlandet får. Gästmedlemskap medför inte automatisk överföring till arbetslöshetskassan i mottagarlandet.

Gästmedlemmen avlägger endast normal medlemsavgift till TFiF och TEK. Utlänningar som ämnar ansöka om gästmedlemskap vid TFiF skall kontakta sin hemorganisation.

TFiF-medlemmar ansöker om nordiskt gästmedlemskap med denna blankett. Det nordiska avtalet om gästmedlemskap hittar du här. Länkar till samarbetsorganisationer samt annan nyttig info finns på www.nording.org.

Övriga medlemsförmåner

 • Titeln "Europaingenjör". Ansökan riktas till TFiF. Titeln beviljas av den europeiska ingenjörssammanslutningen FEANI (ej yngre medlemmar).
 • Diplomingenjörs- och arkitektringen via TFiF (gäller utdimitterade från Aalto-universitetets tekniska högskola)