Danske Bank

Nedan kan du läsa om följande förmåner som Danske Bank beviljar TFiF/TEK-medlemmar:

- Danske Banks förmåner på bostadslån
- Danske Banks förmånliga Förmånslån
- Förmån för nyutexaminerade

Danske Banks förmåner på bostadslån för TFiF/TEK-medlemmar

1(18.1.2018)
TFiF/TEK-medlem! Dra nytta av din förmån på bostadslånet och spara.

Som TFiF/TEK-medlem får du bostadslånet alltid förmånligare. Ansök om ett nytt lån eller konkurrensutsätt enkelt ditt nuvarande lån – vi tar hand om bytet av bank åt dig. Dra också nytta av förmånen på ditt nuvarande lån hos Danske Bank.

Dra nytta av förmånerna!

Ta kontakt – vi berättar mer om förmånerna:
0200 25880, mån–fre kl. 8–20

Våra förmåner för TFiF/TEK-medlemmar

• Mindre marginal
• Ingen expeditionsavgift eller uppläggningsavgift
• Amorteringsfrihet utan kostnader
• Graderat betalningsprogram
• Förmånligare dagliga banktjänster

Alltid förmånligare bostadslån
Du får alltid automatiskt rabatt på marginalen på bostadslånet.
Som medlem i förbundet får du ditt lån förmånligare än utan medlemskap*.

Bostadslån utan kostnader – du sparar alltid minst 300 euro
Du betalar varken expeditionsavgift eller uppläggningsavgift för bostadslånet. Expeditionsavgiften och uppläggningsavgiften för ett bostadslån är normalt 0,60 % av lånekapitalet, dock alltid minst 300 euro.

Dina dagliga banktjänster rentav 50 % förmånligare
Du får 25–50 % rabatt på månadsavgiften för paketet för dagliga banktjänster så länge som du amorterar på ditt bostadslån. Paketet för dagliga banktjänster inkluderar t.ex. två konton, två kort och bankkoder.

Amorteringsfrihet utan kostnader – du sparar 180 euro varje gång

Du kan ansöka om amorteringsfria perioder på 4–12 månader utan expeditionsavgift** och sparar minst 180 euro för varje beviljad amorteringsperiod. Du kan använda amorteringsfriheten efter eget gottfinnande när du behöver spelrum i din ekonomi t.ex. för att ha mer tid för familjen, studera för att stärka ditt kunnande eller spara för ett särskilt ändamål.

Lämpligt betalningsprogram

Du väljer själv hur du börjar betala av på ditt lån. På detta sätt har du mer pengar över för att t.ex. inreda din bostad, för ett nytt skede i livet eller som grundplåt för framtiden. De första fem åren kan du fastställa fasta, stegvis stigande amorteringsnivåer för ditt lån.

Exempel på hur du kan utnyttja amorteringsnivåerna:
1. Amorteringspost de två första åren 500 €/mån.
2. Amortering det tredje året 750 €/mån.
3. Amorteringar resten av lånetiden 1 000 €/mån.

Amorteringarna kan göras med användning av 2–3 olika amorteringsnivåer.
Lånet ska amorteras i jämna rater. Beviljandet av lån förutsätter ett separat godkännande beslut av banken.

Tveka inte!

Be om en låneoffert bekvämt från hemsoffan. Vi överför ditt nuvarande lån till Danske Bank åt dig. Som vår kund får du också betydande rabatt på Fennias försäkringar.
Ansök om lån!

Nyutexaminerad?
Bli vår kund och dra nytta av förmånerna i reda pengar. Läs mer nedan under Förmån för nyutexaminerade!


* Vid prissättningen av lånet beaktas gällande minimimarginaler. Av låneofferten framgår priset både som medlem i förbundet och utan medlemskap.
** Beviljande av amorteringsfrihet förutsätter ett positivt kreditbeslut.

Om kunden tar ett lån på 170 000 euro, lånetiden är 20 år och lånets referensränta 12 månaders Euribor, är den totala räntan för lånet 1,25 % (effektiv ränta beräknad enligt konsumentskyddslagen 1,29 %). Det sammanlagda beloppet av krediten och övriga kreditkostnader är 193 204,74 euro, inkl. faktureringsarvode för automatisk kontodebitering 2,70/betalningspost, antalet poster 240 st. (Uppgifterna enligt situationen 8.1.2018). Vid prissättningen av lånet beaktas gällande minimimarginaler.

----------

Ny medlemsförmån: Danske Banks förmånliga Förmånslån

(18.5.2017)
TFiF/TEK-medlem: Ansök om lån för att förverkliga dina drömmar enkelt och snabbt via nätet. För alla bankers kunder. Beroende på din betalningsförmåga kan du få lån upp till 10 000 euro (med två låntagare upp till 20 000 euro) utan öppningsavgift och med en mycket konkurrenskraftig ränta (Euribor 12 mån. + 4,90–7,90 procentenheter). Du får samtidigt ett sparkonto för skötseln av lånet och nätbankskoder utan avgift.

Lånets ränta är bunden till 12 månaders Euribor med tillägg för 4,90–7,90 procentenheter. Produkten är Danske Banks engångslån. Lånets effektiva ränta är 6,89 % beräknat med 12 månaders Euribor med tillägg för 4,90 procentenheter på en kredit på 5 000 euro (13.4.2017). Det uppskattade totala kreditbeloppet som ska betalas jämte räntor och kostnader är 5 912,67 euro beräknat på en kredit på 5 000 euro (13.4.2017), inkl. uppläggningsavgift 0 euro, faktureringsarvoden 4,50/månad för kredittiden på fem år, sammanlagt 270 euro. Det uppskattade totala beloppet och den effektiva räntan på lånet har beräknats enligt antagandet att kredittiden är fem år och att krediten utnyttjas i sin helhet på en gång, kreditens ränta samt serviceavgifter är oförändrade under hela kredittiden och krediten betalas tillbaka i 60 lika stora månatliga poster. I kalkylen har kostnaderna i anslutning till uppläggning, uttag samt återkrav av krediten i enlighet med avtalet beaktats. Detta är inte en låneoffert. Beviljandet av lån förutsätter alltid ett godkänt kreditbeslut. För kreditbeslutet kontrollerar Danske Bank kundens personkreditupplysningar hos Suomen Asiakastieto Oy.

----------

Förmån för nyutexaminerade

Som TFiF/TEK-medlem får du betydande förmåner hos Danske Bank utan månads- och årsavgifter
(värde rentav över 700 euro/år):*

  • Omfattande dagliga banktjänster och Mastercard Platinum-kort (kreditkortslimit från 2 000 euro)
  • Danske Investor-tjänster för sparande och placering
  • Lån till konkurrenskraftiga priser för att förverkliga drömmar och skaffa bostad
  • Inträde till 900 flygplatslounger världen över och andra förmåner i samband med resande
  • Vi hjälper dig att hitta en lösning som passar din livssituation

Läs mer och dra nytta av de förmåner som du har rätt till: www.danskebank.fi/akava

* Danske Banks förmåns- och servicepaket erbjuds för fem år för de medlemmar i förbundet som slutfört sina studier under de två föregående åren innan förmånerna tas i bruk. Mastercard Platinum- och Priority Pass™-korten och krediterna förutsätter ett positivt kreditbeslut. Värdet beror på de förmåner som utnyttjas.