Medlemstidningar

Information angående Summa tjänsten för TFiF medlemmar

Byt ut din medlemstidning till en digital tidning - läs var som helst och när som helst

Summa är en tjänst via vilken du kan läsa TFiF:s Alma Talents medlemsförmånstidningar digitalt på ett och samma ställe.
Då du byter din medlemsförmånstidning till digital får du under 3 månader rättigheter till Alma Talents hela digitala innehåll (sk. Summa Lehtitimantti tjänst) samt får välja en elektronisk bok åt dig.
Bytet gör du genom att meddela det till kansliet per e-post, adressen är kansli@tfif.fi. De olika alternativen du kan byta till hittar du längre ner på denna webbsida.


Dina ikraftvarande tidningsprenumerationer kan du enkelt kolla på sidan Tjänster (kräver inloggning)

Bytet till digital tidning tar ca 1 vecka. TFiF kansli bekräftar tidningsbytet till dig och därefter får du en aktiveringslänk samt instruktioner till Summa tjänsten per e-post. Viktigt är att du kommunicerar oss din korrekta e-postadress!

Efter bytet kan du eventuellt ännu få papperstidningen samtidigt med Summa tjänsten under ett par veckor.

Du loggar in till Summa på webbsidan summa.talentum.fi Ifall du har frågor angående inloggningen till Summa tjänsten skall du kontakta tilaajapalvelu@almatalent.fi.


TFiF erbjuder gratis tidningar som medlemsförmåner till sina medlemmar

TFiF tidningsförmåner i Finland för ordinarie medlemmar

 • Affärsmagasinet Forum
 • Gula Bladet ( TFiF:s och DIFF:s medlemstidning), tidningen skickas mellan Affärsmagasinet Forum.
 • En fritt valbar Alma Talent yrkestidning (Tekniikka & Talous vald ifall du inte ändrat på tidningsvalet). Du kan alltså fritt välja ett av tidningarna i följande lista:

Tekniikka & Talous, Arvopaperi, Fakta, Markkinointi & Mainonta, Metallitekniikka, MikroBitti och Tivi. Du väljer/byter tidning genom att meddela TFiF:s kansli vilken tidning du vill ha. Du kan bekanta dig med alla tidningar på Alma Talents hemsida.

Nu kan du även byta ut din Talentum medlemsförmånstidning till en digiversion i Summa tjänsten. Tidningarna som finns tillgängliga som Summa tidningar och som du kan byta till är följande:

Tekniikka & Talous, Affärsvärlden, Arvopaperi, Fakta, Markkinointi & Mainonta, Metallitekniikka, MikroBitti, Ny Teknik samt Tivi.

Dina ikraftvarande tidningsprenumerationer kan du enkelt kolla kan du enkelt kolla på sidan Tjänster (kräver inloggning)

Ifall du bytt din Talentum medlemsförmånstidning till en digiversion i Summa tjänsten har du därutöver rätt att beställa tidningen Tekniikka & Talous som papperstidning till priset 16 € plus moms. Denna beställning gör du genom att direkt kontakt Talentums prenumerationstjänst tilaajapalvelu@almatalent.fi (tfn: 020 442 4100) och förlaget sköter också faktureringen.

TFiF tidningsförmåner i Norden

 • Affärsmagasinet Forum
 • Gula Bladet ( TFiF:s och DIFF:s medlemstidning), tidningen skickas mellan Affärsmagasinet Forum.
 • Som TFiF medlem i Norden får du Tekniikka & Talous tidningen som iPad tidning eller som digiversion i Talentums Summa tjänst.. Som medlem boende i Sverige kan du istället för Tekniikka & Talous även välja den svenska tidningen Ny Teknik eller Affärsvärlden i pappersformat. Du kan bekanta dig med alla tidningar på Alma Talents hemsida. Du väljer/byter tidning genom att meddela TFiF:s kansli vilken tidning du vill ha.

Dina ikraftvarande tidningsprenumerationer kan du enkelt kolla på sidan Tjänster (kräver inloggning)

TFiF yngre medlemmars tidningsförmåner

 • Affärsmagasinet Forum
 • Gula Bladet ( TFiF:s och DIFF:s medlemstidning), tidningen skickas mellan Affärsmagasinet Forum.
 • För dig som yngre medlem i TFiF med studerandemedlemskap i TEK ingår tidningarna Tekniikka & talous samt Talouselämä i digitalt format via Talentums Summa-tjänst i dina medlemsförmåner. För att aktivera prenumerationerna på dessa tidningar bör du logga in i TEK:s medlemsregister på www.tek.fi/jasentiedot.
  På medlemsregistrets första sida väljer du språk: svenska. Ifall du behöver kan du även beställa ett nytt lösenord och uppdatera dina e-postadress. Som inloggad väljer du under fliken "Tjänster och tidningar" Tekniikka & talous samt Talouselämä i digitalt format. Inom ca en vecka får du närmare instruktioner till den e-postadress du uppgett i medlemsregistret om hur du loggar in i Talentums Summa-tjänst. Om du har frågor gällande dessa tidningsförmåner hittar du närmare information på www.tek.fi/opkys eller genom att kontakta kansli@tfif.fi
  Första årets studeranden får tidningen Tekniikka & Talous i pappersformat fram till årsskiftet.

Som TFiF-TEK yngre medlem har du därutöver rätt att beställa tidningen Tekniikka & Talous som papperstidning till priset 16 € plus moms. Denna beställning gör du genom att direkt kontakt Talentums prenumerationstjänst tilaajapalvelu@almatalent.fi (tfn: 020 442 4100) och förlaget sköter också faktureringen.

TFiF tidningsförmåner för medlemmar utanför Norden

Som TFiF medlem utanför Norden har du rätt att logga in i TFiF:s webbsystem och kommer åt att läsa medlemstidningen Gula Bladet elektroniskt.

Du kan också beställa en Alma Talent -tidning som digiversion till medlemspriset 24 € / år. Tidningarna som finns tillgängliga som Summa tidningar och som du kan byta till är följande:

Tekniikka & Talous, Affärsvärlden, Arvopaperi, Fakta, Markkinointi & Mainonta, Metallitekniikka, MikroBitti, Ny Teknik samt Tivi.

Du väljer/byter tidning genom att meddela TFiF:s kansli vilken tidning du vill ha. Du kan bekanta dig med alla tidningar på Alma Talents hemsida.

Tidningen Talouselämä för TFiF-TEK-medlemmar (både inom Finland samt utlandet)

TFiF-TEK-medlemmar har möjlighet att kalenderårsvis prenumerera på tidningen Talouselämä till medlemspris. Tidningen Talouselämä kan även beställas som digiversion i Summa tjänsten.För medlemmar utomlands tillkommer postningsavgift vid. Om du önskar utnyttja denna möjlighet föredrar vi att du meddelar TFiF:s kansli i januari innan fakturorna för medlemsavgifterna skickas ut. Av personer som utnyttjat förmånen tidigare och som vill att den skall kvarstå krävs ingen åtgärd. Priserna för de olika Talouselämä tidningsalternativen ser du nedan:

Talouselämä papperstidning för TFiF-TEK medlem i Finland 42 €
Talouselämä papperstidning för TFiF-TEK medlemmar i Europa 180 €
Talouselämä papperstidning för TFiF-TEK medlemmar i övriga världen 180 €
Talouselämä digiversion i Talentums Summa tjänst

42 €

Tidningsrabatter

Utöver medlemsförmånstidningarna beviljas medlemmarna i TFiF 40 % rabatt på normalpriset för ytterligare Talentum tidskrifter när man prenumererar på dem årsvis. Man kan beställa de rikssvenska tidningarna (Ny Teknik och Affärsvärlden) på numret +46-8-799 63 91 eller på www.talentum.se. Kom ihåg att nämna att du är medlem i Tekniska Föreningen i Finland. Alla prenumerationshandläggare i Sverige känner inte till rabatten så det kan löna sig att särskilt påpeka att ditt TFiF-medlemskap berättigar till 40 % rabatt enligt avtal med Talentum i Finland.

Prenumerationerna på inhemska tidningar handhas direkt av Talentums prenumerationstjänst tilaajapalvelu@almatalent.fi (tfn: 020 442 4100) och förlaget sköter också faktureringen.