Skriv in dig som medlem i TEK via TFiF och få dubbla förmåner

TEK-medlemskap
IAET-kassan
Arbetslöshetskassa för företagare

Som TFiF-medlem kan du ansluta dig till Teknikens Akademikerförbund TEK som är det tredje största förbundet inom centralorganisationen för högutbildade Akava. TEK förhandlar och ingår avtal via Akavas förhandlingsorganisationer, De Högre Tjänstemännen YTN r.f. (YTN) förhandlar om medlemmarnas löner och villkor för anställningsförhållandena inom industrin och servicesektorn samt via Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU r.f. (på finska JUKO).

TEK bevakar medlemmarnas intressen bl.a. inom skatte-, social- och sysselsättningspolitiken och utövar inflytande på landets teknologi- och utbildningspolitik.

Att bli medlem i TEK


Alla ordinarie TFiF-medlemmar kan få arbetsmarknadsservice genom att via TFiF ansluta sig till TEK. För medlemskapet erläggs en särskild TEK-avgift. Yngre medlemmar betalar ingen avgift för medlemskap för studerande i TEK.

Medlemsförmåner via TEK

• Arbetslöshetsförsäkring (IAET-kassan)
• Information och juridisk hjälp i olika anställningsfrågor
• Lönestatistik och praktiklönerekommendationer
• Ansvars- och rättskyddsförsäkring
• Tidningen TEK-Tekniikan Akateemiset samt rabatt på tidningen Talouselämä
• Arbetsförmedling "TEK-Rekry"
• Rådgivning för företagare
• Rabatter på resor i hem- och utlandet

Medlemskap i arbetslöshetskassan IAET

Som medlem i IAET-kassan har man rätt till inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning om man blir arbetslös, förutsatt att man varit medlem i kassan (=försäkrad) i minst 34 närmast föregående veckor samt uppfyllt arbetsvillkoret enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Medlemskapet ingår i TEK-medlemskapet via TFiF.

I regel kan man ansluta sig till en arbetslöshetskassa och byta kassa bara då man förvärvsarbetar – men inte under en oavlönad period, som t.ex. moderskapsledighet, vårdledighet, permittering på heltid, arbetslöshet eller en lång sjukledighet. Studeranden kan också ansluta sig till kassan till exempel då de sommararbetar.

Flyttar du utomlands kan det vara bra att kolla upp hur ditt kassamedlemskap skall se ut. Även då du återvänder utomlands ifrån och har hört till en kassa där ber vi dig kontakta oss på kansliet snarast.
Observera att föreningen inte automatiskt får information om kassamedlemskap eller arbetssituation från andra instanser.Företagarnas arbetslöshetskassa

Företagare kan ansluta sig till Yrkesutövarnas och företagarnas arbetslöshetskassa (AYT) eller till Företagarnas arbetslöshetskassa i Finland (SYT). Detta medlemskap går inte att ingå via TFiF.