Vad är TFiF?

Tekniska Föreningen i Finland r.f. (TFiF) är en självständig riksomfattande , svenskspråkig intresseförening för diplomingenjörer, arkitekter, naturvetare med matematisk naturvetenskaplig examen (t.ex. matematik, fysik, informationsbehandling, geologi (vissa linjer) samt studeranden.
Föreningen med anor sedan 1880 fungerar som en träffpunkt och som nätverk för medlemmarna. Programverksamheten erbjuder såväl kompetenshöjande evenemang som social samvaro. Via medlemsförmånstidningar håller du dig uppdaterad om vad som händer inom de olika branscherna och på arbetsmarknaden och via föreningens samarbetspartners erbjuds du bl.a. arbetsmarknadstjänster samt kassamedlemskap.
För tillfället har TFiF cirka 4500 medlemmar av vilka cirka 1300 är studerande.

TFiF:s målsättning är att främja tekniken, de tekniska vetenskaperna och arkitekturen samt påverka teknikens utveckling och användning till människans, samhällets och miljöns bästa.

Stadgar

TFiF:s stadgar

TFiF:s stiftelses stadgar

TFiF:s stadgar för avdelningar

.

Hederskodex

Hederskodex

.

Verksamhetsplaner, budgerer och verksamhetsberättelser

Verksamhetsåret 2017 - årsmötesmaterial 2018

TFiF:s verksamhetsplan och budget 2017

TFiF:s verksamhetsplan och budget 2016

Verksamhetsåret 2016 - årsmötesmaterial 2017

Verksamhetsåret 2015 - årsmötesmaterial 2016

TFiF:s verksamhetsplan och budget 2015

TFiF:s verksamhetsberättelse 2014 och årsmöteskallelse 2015

.

Protokoll

TFiF:s valmötesprotokoll 2.12.2014

TFiF:s årsmötesprotokoll 16.4.2015

TFiF:s valmötesprotokoll 3.12.2015

TFiF:s årsmötesprotokoll 26.4.2016

TFiF:s valmötesprotokoll 29.11.2016

TFiF:s årsmötesprotokoll 25.4.2017

TFiF:s valmötesprotokoll 28.11.2017

TFiF Garantiföreningens årsmötesprotokoll 2015