Media

Du hittar TFiF:s grafiska riktlinjer samt logo i olika format för nedlanddning nedan.

TFiF:s logo:

Här hittar du TFiF logo för webbruk. Kontakta kansliet ifall du behöver logo i annat format.

TFiF logo rgb utan text

TFiF logo rgb med text

Gula Bladet mediakort:

Gula Bladet Mediakort

TFiF allmän presentation om föreningen

Uppdateras inom kort