Samarbete med TEK och DIFF


TFiF har ett nära samarbete med Teknikens Akademiker via Teknikens Akademikerförbund (TEK) samt med Driftingenjörsförbundet i Finland r.f (DIFF).
TEK sköter förutom intressebevakningen även frågor bl.a. gällande utbildning och teknologi.
TFiF har fyra ledamöter i TEK:s fullmäktige, en representant i TEK:s styrelse samt representanter i flera TEK-utskott. Bekanta dig med TFiF:s representation i TEK
Bland gemensamma projekt kan nämnas utdelningen av priset "Finländskt ingenjörsarbete" samt priset för bästa doktorsavhandling och priset för bästa diplomarbete.Läs mera om priserna här

Samarbete med teknologföreningar

TFiF har ett nära samarbete med Kemistklubben vid Åbo Akademi (KK), Teknologföreningen (TF) , Datateknologerna (DaTe) i Åbo samt Entech och Vasa Teknologförening i Vasa. TF och KK har representanter i TFiF:s styrelse. Teknologerna har även representanter i utskott och avdelningarnas styrelser.

Internationella kontakter

TFiF har en livlig kontakt med de nordiska ingenjörsorganisationerna Sveriges Ingenjörer, Teknisk-naturvitenskapelig forening Tekna i Norge, Ingeniørforeningen i Danmark IDA och Verkfrædingafélag Islands VFI.
De nordiska ingenjörsorganisationerna har tillsammans grundat sammarbetsorganet Nording för att gemensamt driva ingenjörernas intressen på europeisk nivå.
Via Ingenjörsorganisationernas Nationella Kommitté deltar TFiF i den europeiska ingenjörssammanslutningen FEANI:s (Féderation Européenne d´Associations Nationales d´Ingenieurs) verksamhet. Medlemsorganisationernas medlemmar, som uppfyller vissa utbildnings- och arbetserfarenhetskrav, kan av FEANI beviljas titeln "europaingenjör".

TFiF:s representation i samarbetspartners verksamhet

TFiF har representanter i många externa organ med teknisk anknytning, dessa hittar du här