TekNatur är en tävling i teknik och naturvetenskap för åk 7-9 och gymnasiet i de finlandssvenska skolorna.

Tävlingens syfte är att väcka intresse för naturvetenskap och teknik.

TekNatur består av fyra olika tävlingar:

  • TekNatur/Projekt, en projekttävling för åk 7-9 och gymnasiet
  • TekNatur/Sjukampen, en tävling för åk 7
  • TekNatur/Fysiktävlingen, en fysiktävling för gymnasietArrangörer:

Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland
Tekniska Föreningen i Finland r.f. (TFiF)
Fysikersamfundet i Finland
Yrkeshögskolan
Arcadas ingenjörsutbildning
DIFF - Ingenjörerna i Finland r.f.

TekNatur stöds av stiftelser, fonder och företag. De olika deltävlingarna har sina egna arbetsgrupper.

TekNatur-kontaktlärare i skolorna

De flesta skolorna har en egen TekNatur-kontaktlärare som sprider information om tävlingen i sin skola. Vet du inte om din skola har en TekNatur-kontaktlärare eller vill veta vem det är kan du kontakta TekNaturs informatör

Bekanta dig närmare med TekNatur på dess officiella hemsida www.teknatur.fi