Verksamhet

TFiF är en förening som sammanlänkar svenskspråkiga diplomingenjörer och arkitekter samt teknologer.

Programverksamhet

Program ordnas i samarbete med DIFF - Ingenjörerna i Finland i Helsingfors, Åbo och Vasa. Programmet skapas av TFiF:s och DIFF:s av olika avdelningar, utskott och intressegrupper.

  • möten och seminarier med syfte att höja medlemmarnas yrkeskompetens
  • temakvällar som lyfter upp aktuella teman med tyngdpunkt på fritidsintressen
  • företagsbesök, exkursioner och resor
  • samkväm i form av fester t.ex. de traditionella jul- och 1:a maj –luncherna

Tidningar och information

Föreningens interna information sköts vi TFiF:s medlemstidning , Gula Bladet samt via det elektroniska medlemsbrevet.
TFiF är delägare i förlaget som ger ut det svenskspråkiga affärsmagasinet Forum för ekonomi och teknik som ingår i medlemsförmånerna.
Medlemmarna får ytterligare en medlemsförmånstidning, Tekniikka & Talous, som man även har möjlighet att byta ut mot en annan Talentum-tidning.

Intressebevakning och arbetslöshetsskydd

  • genom samarbete med TEK bevakar TFiF medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden
  • IAET-kassan, till vilken man som medlem kan ansluta sig via TFiF, svarar för arbetslöshetsskydd


Medlemmar utanför Finland


Även medlemmar bosatta utomlands kan förmånligt komma i åtnjutande av tidningsutbudet i elektronisk form. Läs mera här


Som medlem i TFiF och TEK kan du även ansluta dig som Gästmedlem till en annan Nordisk ingenjörsförening under en begränsad tid om du flyttar utomlands. Läs mera om detta här