Kommunteamet


Kommunteamet är ett infoblad där Akava-förbunden informerar sina medlemmar om arbetsmarknadsfrågor som berör den kommunala sektorn.
Kommunteamet utkommer fyra gånger om året.

Nedan en lista på tidigare nummer av Kommunteamet

Kommunteamet 1/2017

Kommunteamet 4/2016

Kommunteamet 3/2016

Kommunteamet 2/2016

Kommunteamet 1/2016